El Ple de l'Ajuntament de Puigcerdà ha aprovat el pressupost municipal per a l'exercici 2022, de 15.281.456,62 d'euros. El capítol d'inversions suposa un 21,15% del seu total, gairebé 3,3 milions. Una de les inversions importants d'aquest 2022 serà la millora de la connectivitat entre el barri de l'estació i el centre històric, amb una partida de mig milió d'euros. Segons ha explicat l'alcalde, Albert Piñeira, l'actuació més destacada és una inversió de 900.000 euros per a la millora de l'espai públic, la remodelació de carrers, pavimentacions, voreres, la reducció de barreres arquitectòniques o actuacions a la xarxa de carreteres i camins secundaris del municipi.

Paral·lelament, es destinaran més de 170.000 euros a diverses zones verdes, principalment al parc Schierbeck, al barri de l'Estació i a la Closa de l'Àngel. Al pàrquing del Museu Cerdà està previst refer el mur de contenció, instal·lar un sistema de control horari i renovar la passarel·la que comunica amb el carrer Higini de Rivera.

El pressupost del 2022 també contempla diverses inversions en equipaments esportius. Un total de 340.000 euros es destinaran a la tercera fase del nou centre cívic i esportiu i la millora de diversos serveis i equipaments.

En l'àmbit cultural, es preveu continuar les obres per fer visitables el túnel del Passeig i la sala del Museu Cerdà dedicada a la història de Puigcerdà.

El pressupost de l'Ajuntament també contempla la remodelació d'habitatges per destinar-los a lloguer social i impulsar enguany la licitació per construir un centenar d'habitatges de protecció oficial a la zona de la Pedragosa.

Les retribucions dels treballadors de la Corporació s'incrementen un 2%. Finalment, aquest 2022 no es contempla un augment dels impostos, taxes i preus públics municipals, fent d'aquesta manera, segons ha explicat l'alcalde, un esforç de contenció fiscal que també ha condicionat el pressupost.

 ACN Puigcerdà